Gospodine Isuse, dolazim pred tebe razmišljati o životu, o drugima, o sebi, i o mnogim stvarima koje ne mogu shvatiti a odnose se na tebe, na svijet koji me…
Čin predanja Anđeoskoj Kraljici
Bezgrešna Djevice, Majko nebeska, molimo te, pomozi nam da sačuvamo neokaljanu mladost.
O sveta Marto, ti prekrasna,uzimam pribježište u tvojoj pomoći, uzdajući se u tebe da ćeš mi pomoći u nevolji i podržavati me u mojim iskušenjima.
Moli se držeći uvis Raspelo
Sveti, jaki, besmrtni Bože, tebi hvalospjev, poklon i slava!
Molitva na početku radnog tjedna:
Podrijetlo i način moljenja
Ovo je molitva koju moramo svakodnevno moliti:
Stranica 1 od 50

pater arek

paula tomic

 

Povežite se sa nama

Hoteli i Pansioni u Međugorju