Bog uslišava svaku molitvu

Nije rijetkost čuti kako netko govori: „ Tražio sam od Boga ovo ili ono i nije mi uslišao molitvu. Molio sam za zdravlje oca, majke ili djeteta, nisam dobio što sam tražio...! Molio sam da prođem na ispitu, a pao sam. Ako je Bog čuo moj vapaj, zašto mi nije dao kakav odgovor...? Ako je Bog Bog ljubavi i milosrđa, zašto mi to ne pokaže i ne ispuni moju opravdanu želju?" Slične prigovore možemo čuti na svakome koraku. Što na sve to reći?

Mnogi misle kao da se Bog nalazi u nekom servisu, u uredu zahitnu pomoć, i netom nešto zatražimo mora nas uslišati. Mi, naime, Bogu molitvu, jedan Očenaš, Zdravo Mariju ili naručimo svetu misu i Bog bi nam morao dati što od njega tražimo. Nekako kao u trgovini.

Jesmo li se ikada zapitali, zašto Bog nije uslišao našu molitvu?

Možda se samo onda sjetimo Boga kad nam je nešto potrebno, kad se razbolimo mi ili netko od naših, kad zakažu naše snage, pa ne možemo postići ono što bismo željeli. A inače ne marimo za molitvu, ne marimo za Boga.

Jesmo li se zapitali: je li ono što od Boga tražimo, zaista, dobro za nas, za našu dušu? Možda je to pogibeljno za nas, naša propast?!
Da nismo molili u stanju teškoga grijeha? Jesmo li molili ponizno ili možda oholo, umišljeno? Možda nam Bog nije dao ono što smo tražili, ali nam je zato udijelio nešto drugo. Koliko mole za zdravlje, a Bog im ne udijeli zdravlje, ali im zato daruje da mogu strpljivo nositi svoju bolest. Možda Bog ne uslišava naših molitava i zato što mi od njega tražimo da on vrši našu volju, a ne svoju.

Kada molimo Boga za bilo što, onda naša molitva mora biti puna predanja da bi u svakoj našoj molitvi bio ovaj završetak: „Ali neka se vrši tvoja volja,a ne moja!“

I onda će, makar namizgledale neuslišane naše molitve, i stvarnosti biti uslišane, jer se izbršila Božja volja, a ne naša. Ako nam nije dao ono što smo tražili, nije nam to udijelio radi našega duhovnog dobra i spasenja.

Povežite se sa nama

Hoteli i Pansioni u Međugorju