Kanadska zagovornica za život Laura Klassen objavila je fotografiju reklamne kampanje na Sotonskom hramu. Skupina je kupila najmanje tri bilborda u SAD-u zagovarajući prava na pobačaj kao vjerski ritual.

Reklamni panoi nalaze se u Dallasu, Houstonu i Miamiju, piše ChurchPop.

"Komplikacije trudnoće šesti su najčešći uzrok smrti žena u dobi između 20 i 34 godine", navodi se na panou. "Naš ritual vjerskog pobačaja izbjegava mnoga državna ograničenja."

Evo fotografije panoa u nastavku:

klassy.jpg

@klassy_in_pink, Instagram

Klassenov post glasi: „Wow. Dakle, [Sotonski hram] zapravo sada promovira njihov 'vjerski ritual'. Zar to dovoljno ne govori o tome što je pobačaj? "

Prema Dallas Observeru , glasnogovornik Sotonskog hrama Sydney Goodwin rekao je da njihov ritual pobačaja "pruža duhovnu utjehu i osjećaj vlastite vrijednosti tijekom onoga što neki smatraju teškim razdobljem".

"To je proces pružanja duhovne podrške na sotonski način", rekao je Goodwin.

Što uči Katekizam Katoličke Crkve o pobačaju 

Neotuđivo pravo svakog pojedinog nedužnog čovjeka na život predstavlja konstituivan osnov građanskog društva i njegova zakonodavstva. Građansko društvo i politička vlast dužni su
priznavati i poštivati neotuđiva osobna prava; ljudska prava ne ovise o pojedincima ni o roditeljima niti su povlastica koju bi davala država ili društvo. Ta prava pripadaju ljudskoj naravi i prirođena su osobi snagom stvaralačkog čina od kojeg ona proizlazi. Među tim osobnim pravima treba u ovom pogledu istaknuti (…) pravo na život i tjelesnu cjelovitost svakoga ljudskog bića od začeća do smrti. U času kad neki proglašeni zakon lišava stanovit soj ljudskih bića zaštite koju im građansko zakonodavstvo mora pružiti, država niječe jednakost sviju pred zakonom. Kad država ne stavlja svoju snagu u službu prava svakoga građanina, napose onoga koji je slabiji, bivaju ugroženi sami temelji pravne države (…). Dosljedno poštovanju i zaštiti koja ide djetetu od časa začeća, morat će zakoni predvidjeti odgovarajuće kaznene odredbe za svako namjerno ugrožavanje njegovih prava. (KTC 2273)

Budući da s ljudskim zametkom od samoga začeća treba postupati kao s osobom, mora on u svojoj cjelovitost, koliko je moguće, biti štićen, kao i svako drugo ljudsko biće. Prenatalna
dijagnoza moralno je dopuštena ako poštuje život i cjelovitost ljudskog zametka i ploda i ako joj je namjera sačuvati ili ga iscijeliti (…) No ona se teško protivi ćudoređu kad razmatra mogućnost da,
već prema ishodu pretrage, izazove pobačaj. Dijagnoza … se ne smije izjednačiti sa smrtnom osudom. (KTC 2274)

Što uči Katekizam Katoličke Crkve o Sotonizmu

Treba odbaciti sve oblike gatanja: tražiti pomoć od Sotone ili zloduhâ, zazivati duše pokojnikâ, ili vršiti druge radnje za koje se krivo misli da mogu "otkriti" budućnost. Traženje savjeta u horoskopima, astrologija, gatanje u dlan, tumačenje znamenjâ i kockî, pojave vidovitosti, utjecanje medijima - sve to prikriva volju gospodovanja nad vremenom, povijesću i konačno nad ljudima, a ujedno i želju da se umilostive skrite moći. To je sve u proturječju s časću i štovanjem, združenim sa strahopočitanjem prozetim ljubavlju, koje dugujemo samo Bogu. (KTC 2116)