Bože, koji si nas stvorio i u nas stavio duboku čežnju za mirom i radošću, životom i svjetlom, otvori naša srca na zagovor Marije, svoje ponizne službenice, i raspali ih ognjem svoje ljubavi.

Neka se u dubokoj čežnji za Tobom naša srca otvaraju i nadilaze sve preprjeke, neka blizina s Tobom bude ostvarena da u toj blizini rastemo do one punine za kojom čeznu naša srca. Marijo, dok Ti zahvaljujemo za Tvoj moćni zagovor, molimo s Tobom Gospodina da naša srca budu spremna primiti dar obraćenja i sposobna u ovo vrijeme nastaviti put s Tobom do Gospodina, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Tako neka bude.

loading...
Osmrtnice ba