Vjetar puše gdje god hoće.

Čuješ mu šum, ali ne znaš ni odakle dolazi ni kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha. (Iv 3, 8)

Savijaj me, Duše Sveti

Duše Sveti, hvala ti za trenutke koji dolaze neočekivano,
kad osjećam tvoju prisutnost svud oko sebe.

Katkad si kao nježni lahor
koji me lagano dodiruje
i posjećuje s mirom.

Katkad si kao lagani povjetarac
koji nosi ljetno lišće
i osvježava svojom hladnoćom.

Katkad si kao vjetar,
tako snažan da se njišem kao trava,
povijajući se od snage tvoje ljubavi.

Hvala ti, Gospodine,
za dragocjene trenutke
koje nisam zaslužio(la)
i koji dolaze iznenada kao dar.

Molim te, Gospodine,
povijaj me kao ljetnu travu,
savijaj me kao šaš
prema svojoj volji.

Amen.

Patrick Sayles

Osmrtnice ba