U iduću nedjelju je CVJETNICA – NEDJELJA MUKE GOSPODNJE.

Blagoslov grančica bit će u 10:45 sati na temeljima starecrkve, odakle u procesiji krećemo u župnu crkvu. Svete mise u iduću nedjelju u župnoj crkvi su u 7, 8, 11 i 18 sati. Pjevanje muke je pod pučkom misom. Na svim misama bit će blagoslov grančica. Nema đačke mise.

Na filijalama mise po uobičajenom rasporedu. Procesiju od stare crkve do nove i svetu misu predvodit će Apostolski nuncij za BiH mons. Luigi Pezzuto, a večernju svetu misu u 18 sati Apostolski vizitator za župu Međugorje mons. Henryk Hoser.

Osmrtnice ba