Zbog svjetske pandemije koronavirusa, te novonastalih društvenih i ekonomskih promjena koje će uslijediti, Organizacijski odbor Međunarodnog hodočašća za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom u dogovoru sa koordinatorima Hodočašća:

fra Marinkom Šakotom i fra Zvonkom Benkovićem, sa žaljenjem je donio odluku da se OTKAŽE ovogodišnje 9. Hodočašće za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom koje se trebalo održati od 14.—17. lipnja 2020. u Međugorju.

Osmrtnice ba