Večernja molitva Nebeskoj Majci

Evo sklapam ručice,
pa te molim Majčice.

Čuvaj mene i sve moje,
To te moli srce moje!