Sveta Franciska Rimska

Sv. Franciska Rimska (1384.-1440.) rođena je u rimskoj plemićkoj obitelji. Željela je postati redovnica, ali ju je otac vrlu mladu udao. Rodila je šestero djece, a na životu je ostalo troje.

Nakon smrti muža ispunila je svoj život socijalnim, karitativnim i medicinskim djelovanjem. Bila je na glasu kao dobrotvorka i njegovateljica pa i čudotvorka. Njegovala je bolesne, prala je rublje a nagrađivala je one koji su joj pomagali. Godine 1421. je u Rimu izbila kuga, svi su se razbježali a Franciska je ostala pomagati bolesnima i pokapati mrtve.

Sva iscrpljena posljednje je godine svoga života provela u samostanu benediktinki, gdje je umrla 1440. godine. Proglašena je zaštitnicom žena a i vozača automobila jer joj je prema legendi anđeo svijetlio dok se noću ulicama kretala pomažući bolesnima i siromašnima.