Isusova (p)osveta

Isus – osvetnik?

Zvuči jako neugodno i čudno. Isus je govorio protiv osvete (usp. Mt 5,38-39). Kako ga onda nazvati osvetnikom? Odgovor moramo potražiti u načinu života starih nomada. Pripadnici izraelskih plemena morali su se uzajamno štititi i braniti. U slučaju ubojstva,  goel – krvni osvetnik (Br 35,21) osvetio bi klan ubivši ubojicu. No, pravednici bi se potpuno odricali osvete jer su u svojem pouzdanju očekivali spasenje od Gospodina. Pravednik Bogu prepušta brigu za osvetu jer je on ratnik hrabar (Izl 15,3). Moja je odmazda govori Gospod (Pnz 32,35). Tako se Job nadao spasenju iz strašne sudbine koja je uništila sve što je posjedovao, uključujući djecu i unučad: Ja znam dobro: moj Izbavitelj (goel) živi i posljednji će on nad zemljom ustati i postupiti po pravdi (Job 19,25). Tako osvetnik, postaje izbavitelj – spasitelj. On uspostavlja svaku nepravilnost i nadopunjuje sve što nedostaje. Izabrani je narod u Gospodinu vidio svojega goela kao jedinoga branitelja i zaštitnika.

S Isusom dolazi novi poredak po njegovoj prolivenoj krvi. On postaje goel – osvetnik krvi. No, ta sa osveta poistovjećuje s posvetom, posvećenjem svakoga čovjeka i cijeloga svijeta. On čini sve novo (Otk 21,5), ali ne krvničkim mačem, nego daje svoj život kao otkupninu – osvetu za grijeh. Isus Krist po svojoj mučeničkoj krvi pobjeđuje Sotonu i time dobiva  Božju djecu. Bog plaća visoku otkupninu za slobodu svoje djece. Zato od njih neće nikada odustati.  Današnjim je kršćanima ponekad teško shvatiti da se radi upravo o njima, da se u stvari radi o nama – Božjoj djeci.

Svojim ulaskom u Jordan, Isus – Otkupitelj priprema se za smrt kako bi darovao svoj život za mnoge. Naš goel nudi se sâm platiti najveću cijenu za sve one koji će po njegovoj krvi postati Božja djeca. Sve to iz velike ljubavi prema svakom čovjeku. O, neprocjenjiva Ljubavi! Svatko tko vjeruje da je Isus Krist –Mesija ulazi zajedno s njim u rijeku Jordan. Od tog trenutka, voda je dobila moć posvećivanja. Iz vode i Duha rađaju se Božja djeca u sakramentu krštenja (Iv 3,5). To smo mi! To smo mi rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, nego od Boga (Iv 1,13). Isusovo se krštenje najpotpunije očituje u času njegove smrti. Tada su potekli potoci žive vode. Stoga sveti Ivan zaključuje da voda, krv i Duh svjedoče za autentičnost i skupocjenost Kristove otkupnine (1 Iv 5,1-9). Isus Krist krsti Duhom i ognjem (Lk 3,16). On sâm prošao je kroz vodu i krv. Njegova smrt spašava nas od pakla i od vječnoga uništenja. Isus nas poput Mojsija izvodi iz ropstva grijeha i vodi kroz podignuto valovlje. Isus Krist jest jedini spasitelj – osvetnik (goel), koji po cijeni svoje krvi plaća otkupninu posvećujući svakoga tko zazove njegovo Ime (Dj 2,11). To nije mogao čovjek. To je mogao samo Bog Spasitelj, koji se osvetio zlu.

Postali smo i jesmo Božja djeca po Isusu (p)osvetitelju. I još se nije očitovalo u cijelosti što ćemo biti. No, kada se očituje, bit ćemo njemu slični jer ćemo vidjeti Boga (1 Iv 3,1-2). Jesmo li toga svjesni? Tako malo o tome razmišljamo. Obnovljeno ljudsko dostojanstvo započinje u času Isusova krštenja. Ovdje je Bog na djelu, Bog koji se nesebično zauzima za čovjeka. Nad svima koji zaranjaju u krsnu vodu, ori se glas s neba: Ti si sin moj ljubljeni. U tebi mi je sva milina. Po Isusovoj otkupiteljskoj krvi, sklapamo s Bogom vječni savez kojega nitko i ništa ne može uništiti.

Po tom savezu, čovjek je još bliži Bogu nego ikada do sada (Iz 55,4-7). Zato svatko tko zaziva Isusovo ime može zajedno s Jobom u najtežim trenucima svoga života svjedočiti cijelome svijetu: Ja znam dobro: moj Izbavitelj (goel) živi i posljednji će on nad zemljom ustati i postupiti po pravdi (Job 19, 25). Ako je Bog na našoj strani, tko će protiv nas? Samo je on Bog, hrabar ratnik, osvetnik nad svakim zlom i grijehom te posvetitelj svakoga tko se njemu utječe.