„Draga djeco! Danas vam nosim svog Sina Isusa da vam da svoj mir.
“Draga djeco, vi jeste i zovete se djeca Božja i kada bi samo vaša…
„Draga djeco! S vama sam u ovom milosrdnom vremenu i pozivam vas sve da…
„Draga djeco! Vratite se molitvi, jer tko moli ne boji se budućnosti. Tko moli…
„Draga djeco! Molite, svjedočite i radujte se sa mnom, jer Svevišnji me i dalje…
„Draga djeco! S radošću vas sve pozivam, dječice, koji ste se odazvali mome pozivu,…
„Draga djeco! Pozivam vas da budete molitva za sve one koji ne mole.
„Draga djeco! Moje je srce radosno jer kroz ove godine vidim vašu ljubav i…
Ukazanje, koje je trajalo 5 minute (18:41h -18:46h) , Ivanka je imala u svojoj…
„Draga djeco! I danas sam s vama da vam kažem: dječice, tko moli, ne…
„Draga djeco! Bog mi je dopustio da i danas budem s vama, da vas…
''Draga djeco! Pozivam vas u ovom vremenu na molitvu, post i odricanje da biste…
“Draga djeco, i danas je Isus tu kraj vas, pa i onda kada mislite…
„Draga djeco! Ovo je vrijeme ljubavi, topline, molitve i radosti.
„Draga djeco! U ovom vremenu zovem vas da se vratite Bogu i molitvi.
„Draga djeco! Ovo je vrijeme milosti. S vama sam i iznova vas pozivam, dječice,…
„Draga djeco! Slušam vaše vapaje i molitve i zagovaram pred mojim sinom Isusom za…
Vidjelica Ivanka Ivanković Elez imala je redovito godišnje ukazanje 25. lipnja 2020.
„Draga djeco! Molite sa mnom za novi život svih vas.
Stranica 1 od 10