Sadržaj s oznakom: Evanđelje

Objavljeno u Evanđelje | 30.9.2023.

Evanđelje dana, 30.9.2023.

U ono vrijeme: Dok su se svi divili svemu što je Isus činio, reče on učenicima: »Uzmite k srcu ove riječi: Sin Čovječji doista ima biti predan ljudima u ruke.«…
Objavljeno u Evanđelje | 28.9.2023.

Evanđelje dana, 28.9.2023.

Evanđelje dana s razmatranjem: 28. 09. 23. Lk 9, 7-9

Objavljeno u Evanđelje | 27.9.2023.

Evanđelje dana, 27.9.2023.

U ono vrijeme: Sazva Isus dvanaestoricu i dade im moć i vlast nad svim zlodusima i da liječe bolesti. 

Anđeo ga dotaknu i naloži mu da ustane i jede

Stranica 1 od 130