“Draga djeco! Bog mi je dopustio iz svog milosrđa da sam s vama, da…
Gospinu poruku koju je Gospa dala preko vidjelice Mirjane poslušajte u nastavku:
Gospinu poruku koju je Gospa dala preko vidjelice Mirjane poslušajte u nastavku:
Gospinu poruku koju je Gospa dala danas za Mirjanin rođendan poslušajte u nastavku:
"Draga djeco, zovem vas apostolima moje ljubavi.
“Draga Djeco,ljubav i dobrota Nebeskoga Oca daju objave koje čine da raste vjera, da…
„Draga djeco! Danas vas kao majka pozivam na obraćenje.
Gospinu poruku koju je Gospa dala preko vidjelice Mirjane poslušajte u nastavku:
„Draga djeco! Nosim vam mog sina Isusa koji je Kralj mira.
Gospa je došla s malim Isusom u naručju. Gospa je preko Jakova uputila sljedeću…
"Draga djeco, kada mi kao majci dolazite čista i otvorena srca znajte da vas…
"Draga djeco! Ovo je vrijeme milosti i molitve, vrijeme čekanja i darivanja.
Gospinu poruku koju je Gospa dala preko vidjelice Mirjane poslušajte u nastavku:
"Draga djeco! Vi imate veliku milost da ste pozvani na novi život po porukama…
Draga djeco, i danas vas na poseban način želim pozvati, u ovom vremenu milosti,…
Gospinu poruku koju je Gospa dala preko vidjelice Mirjane poslušajte u nastavku:
"Draga djeco! I priroda vam pruža znakove svoje ljubavi preko plodova koje vam dajem.
Gospinu poruku koju je Gospa dala preko vidjelice Mirjane poslušajte u nastavku:
“Draga djeco,Majčinskom ljubavlju vas pozivam da otvorite srca miru, da otvorite srca mome Sinu,…
Gospinu poruku koju je Gospa dala preko vidjelice Mirjane poslušajte u nastavku:
Stranica 3 od 10