AIN KARIM Mjesto koje veže Zahariju, Elizabetu, Mariju i Ivana Krstitelja

Ain Karim je malo selo oko šest kilometara zapadno od Starog Grada Jeruzalema. U Gospodinovo vrijeme bio je to grad rezerviran za svećenike i Levite; njegova blizina Hramu omogućavala im je da lako do njega dođu da bi ispunjavali svoje svećeničke dužnosti kada na njih dođe red svakih šest mjeseci.
Zanimljivosti
medjugorje-video-youtube.jpg
GalleryMall
ExaByte