Bl. Urban V., papa

Bl. Urban V. za Crkvu u Hrvata je značajan po tom što je Trsatskom svetištu poklonio čudotvornu sliku Majke Božje koja se i danas časti kao Majka Milosti.

Prije nego je stupio na Petrovu biskupsku stolicu bio je redovnik benediktinac, vršio je službe opata i bio je profesor kanonskog prava; živio je u okolici Avignona.

Za papu je izabran 1362. godine ali je zadržao benediktinsku halju i način života. Bio je pobožan, nastojao je obnoviti papinsku kuriju u Avignonu. Želio je organizirati križarske vojne protiv Turaka te obnoviti zajedništvo s Istočnom Crkvom.

Vratio se u Rim 1367. godine ali zbog nemira ponovno odlazi u Avignon u kojem umire 1370. godine na glasu svetosti. Boraveći u Loretu susreo se sa hrvatskim hodočasnicima te je po franjevcu Bonifaciju na Trsat poslao čudotvornu sliku, danas poznatu kao Gospa Trsatska.