Ante Kozina imenovan za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Čitluk

Općinsko vijeće Čitluk na svojoj 33. sjednici koja je održana danas u Međugorju dalo je suglanost na Rješenje općinskog načelnika kojim je Ante Kozina iz Međugorja imenovan za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Čitluk na mandatno razdoblje od 4 godine.

Mandat imenovanog počinje od dana dobivanja suglasnosti od općinskog vijeća Čitluk. Zakjučak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk.

Ante Kozina rođen je 3. kolvoza 1986. godine. Opću gimnaziju završio je u Srednjoj školi dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku. Potom je završio strukovnu školu BTS Tourisme Rui Monsieur u Parizu – Francuska, a diplomirao je na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji

Kozina je bio tajnik udruge Udruge turizma, hotelijera i iznajmljivača soba – UTHIS Meďugorje. Član je Turističkog klastera Hercegovina. Aktivno govori engleski, francuski i talijanski jezik.

Brotnjo.info