ZNAK VREMENA: Podjele u Crkvi!

Kako je moguće da danas toliki ljudi koji idu u Crkvu i pričešćuju se, kunu su da su najčišći vjernici a pritom napadaju papu, biskupe i optužuju svećenike? Kako je moguće da svećenik kleveće drugog svećenika i druge članove crkve?

Kako? Odgovara don Josip Radić u novom nagovoru u kojem progovara o ovom, sve više raspoznatljivom znaku vremena: podjelama u Crkvi!

Poslušajte: