Bio bi to divan Božićni dar kojim bismo mogli sami sebe obdariti

Bio bi to divan Božićni dar kojim bismo mogli sami sebe obdariti:

Kad ne bismo, usprkos svim brigama što nas opterećuju, dopustili da nam one zatvore pogled na Boga kojemu, moleći, smijemo očitovati svoj život sa svim njegovim brigama, jer ovaj naš život Bog s nama živi.

Obdari samog sebe...Bogom!

Označeno u