Cenakul - svećenički marijanski pokret

Početak Svećeničkog marijanskog pokreta

8. svibnja 1972. don Stefano Gobbi sudjeluje u jednom hodočašću u Fatimi i u Kapelici ukazanja moli za svećenike, koji ne samo što osobno kane iznevjeriti svoje zvanje, nego se pokušavaju okupiti u udruženja koja su nepokorna Crkvenoj vlasti. Neka nutarnja sila goni ga na pouzdanje u Marijinu ljubav.

Služeći se njime kao poniznim i siromašnim oruđem, Gospa će sakupiti sve te svećenike i oni će prihvatiti poziv da se posvete njezinu Bezgrješnom Srcu, da se čvrsto združe s Papom i s Crkvom koja je s njim sjedinjena, i da vode vjernike pod sigurno okrilje njezina majčinskog Srca.

Tako bi se oblikovala moćna četa, raširena po svim stranama svijeta, i sakupljena ne sredstvima ljudske propagande, već nadnaravnom snagom koja proizlazi iz šutnje, molitve i postojane vjernosti vlastitim dužnostima. Don Stefano zamoli u sebi Gospu za neki mali znak potvrde, koji mu je Ona točno prije završetka istog mjeseca dala u Nazaretu, u svetištu Navještenja. Svećenički marijanski pokret vuče svoje podrijetlo od ovog jednostavnog i nutarnjeg nadahnuća što ga je don Stefano imao u Fatimi za vrijeme molitve.

No što je poslije trebalo konkretno učiniti? U listopadu te iste godine začeo se jedan bojažljivi početak s molitvenim i prijateljskim susretom između tri svećenika u župi Gera Lario (Como); o ovom Pokretu obavijestili su neki katolički dnevnici i časopisi. U ožujku g. 1973. bilo je upisano četrdesetak svećenika. U rujnu iste godine održao se u S. Vittorino kod Rima prvi nacionalni skup uz sudjelovanje 25 svećenika od njih osamdeset koji su se do tada već bili upisali.

Od g. 1974. započeli su prvi Cenakuli molitve i bratstva između svećenika i vjernika; oni su se postepeno raširili po Europi i po svim stranama svijeta. Do kraja g. 1985. don Stefano Gobbi pohodio je više puta svih pet kontinenata da bi predsjedao regionalnim Cenakulima, a radi toga je čak 300 puta letio avionom i mnogo puta putovao automobilom i vlakom.

Održao je 890 Cenakula, od kojih 482 u Europi, 180 u Americi, 97 u Africi, 51 u Aziji i 80 u Oceaniji. Danas je više od 400 biskupa i 100.000 svećenika širom svijeta uključeno u ovaj Pokret!