Deset načela pape Ivana XXIII. za svaki dan

Njegove litanije odlučnosti

1.načelo: Samo za danas ću se truditi doživjeti dan, ne želeći odjedanput riješiti problem mojega života.

2.načelo: Samo za danas ću voditi najveću brigu (posvetiti najviše pažnje) o svom nastupu. Nikoga neću kritizirati, štoviše, neću za tim težiti da druge ispravljam ili pak poboljšavam. Jedino sebe.

3.načelo: Samo za danas ču biti sretan u svijesti kako sam stvoren za sreću.Ne samo za onaj, nego i za ovaj svijet.

4.načelo: Samo za danas ću se prilagoditi okolnostima, ne zahtijevajući da se okolnosti prilagode k meni i mojim željama.

5.načelo: Samo za danas ću deset minuta svojega vremena posvetiti k dobroj lektiri. Kao što je hrana nužna za život tijela, tako je lektira nužna za život duše.

6.načelo: Samo za danas ću učiniti dobro djelo. I neću to nikome pripovijedit.

7.načelo: Samo za danas ću učiniti nešto, za što nemam volje da učinim. Ako se budem u svojim mislima osjećao povrijeđenim, brinut ću se da to nitko ne primijeti.

8.načelo: Samo za danas ću izraditi određen raspored. Možda se neću držati toga rasporeda, ali sastavit ću ga. I čuvat ću se dviju zala: od velike žurbe i neodlučnosti.

9.načelo: Samo za danas ću čvrsto vjerovati – sve ako bi okolnosti pokazivale suprotno- kako se dobrostiva providnost Božja za mene briga, kao da ne postoji nitko drugi na svijetu.

10.načelo: Samo za danas se neću bojati. Naročito se neću bojati, radovati se svemu, što je lijepo i neću se bojati vjerovati u Dobrotu. 

franjevci-split.hr