Deset uputa kako ispravno sudjelovati na svetoj misi

Deset uputa kako ispravno sudjelovati na svetoj misi

1. Nemoj kasniti! Pođi na vrijeme, dođi na vrijeme!

2. Ne zaustavljaj se na ulazu u crkvu! Dođi bliže oltaru!

3. Slušaj pažljivo riječ Božju koja se navješta!

4. Pomno prati i odgovaraj svećeniku s ostalim vjernicima molitve za narod!

5. Pjevaj, ako imaš sluha i glasa! Pobožna pjesma jest dvostruka molitva! Pjevaj glasom, pjevaj srcem, pjevaj dušom!

6. Poštuj šutnju! U vrijeme šutnje razmatraj, klanjaj se, zahvaljuj u što većoj sabranosti!

7. Gledaj na oltar, ne ogledavaj se, prati što se događa na oltaru!

8. Tu si pred Bogom. Gospodin te vidi u dno duše! Kod podizanja po mogućnosti, kleči!

9. Primi svetu Pričest, ako imaš zato uvjete tj. ako si pripravan, tj čistod teškog grijeha i jedan sat natašte!

10. Misli i na druge, moli za one koji nisu prisutni.