“Draga djeco! Znate da se bliži vrijeme radosti, a bez ljubavi nećete ništa postignuti..."

“Draga djeco!

Znate da se bliži vrijeme radosti, a bez ljubavi nećete ništa postignuti. Zato najprije počnite ljubiti svoju obitelj, sve u župi, a onda ćete moći ljubiti i prihvaćati sve koji dolaze ovamo. Sada ovaj tjedan neka bude tjedan kad trebate naučiti ljubiti. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!” (Gospina poruka od 13. prosinca 1984.)

Označeno u