Evanđelje dana, 1.3.2018.

Lk 16, 19-31 Bogataš nema ime.

Siromah se zove Lazar, a to ime znači “Bog pomaže”. Ako želimo biti slični Bogu, a Bog pomaže – onda i mi trebamo biti (ljudi) „čovjek koji pomaže“ drugima.

„Primio si svoja dobra, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš.“

Želimo li imati ime pred Bogom za svu vječnost pouzdajući se u Njegovu pomoć odnosno pomažući drugima ili ostati bezimeni poput bogataša, pitanje je koje u komentaru Evanđelja danas pred nas stavlja vlč. Petar Mlakar.