Evanđelje dana, 26.2.2018.

Lk 6, 36-38 / S Isusom možeš više!

S Isusom hrabro u novi tjedan! On te otvara ovome životu! Ne samo da ne trebaš činiti zlo, nego još više – govori ti da možeš činiti drugima sve ono što bi želio da drugi tebi čine! Još više toga poslušajte u komentaru Evanđelja: vlč. Borisa Jozića.