Evanđelje dana, 27.2.2018.

Vidiš li Učitelja?

Poslušajte današnje Evanđelje i komentar fra Mate Kolaka

Blagoslovljen budi Bog!