Evanđelje dana, 4.3.2018.

IV 2, 13-25 Imamo se pravo ljutiti na ono što nije Božje.

Isus se jedino nikad nije naljutio na žene