Evanđelje dana, 8.3.2018.

Lk 11, 14-23 Uhvati se za Prst Božji!

Duh Sveti je Prst Božji koji izgoni đavle. On je onaj Jači koji izgoni jakoga (duha đavolskog)! Današnje Evanđelje je poziv da se otvorimo Duhu Božjem, njemu koji je Jači!

Komentar Evanđelja: vlč. Petar Mlakar Prekrasan komentar Evanđelja: objašnjava zamku "prisilnih misli" i Tajnu kako zlo oduzme čovjeku Stid prije nego što učiniš grijeh, ali ti ga vrati, ako se odlučiš ispovijediti!