Evanđelje dana s razmatranjem: 28. 10. 2023. Lk 6, 12-19

Evanđelje dana s razmatranjem: 06. 10. 2023. Lk 10, 13-16
U ono vrijeme: Dok su se svi divili svemu što je Isus činio, reče…
Evanđelje dana s razmatranjem: 28. 09. 23. Lk 9, 7-9
Stranica 9 od 63