Fra Bonaventura Duda: Jeste li se kad prekrižili?

Najviše sam napredovao u molitvi kad sam shvatio da neke stvari treba polakše raditi.

Jeste li se kad prekrižili? Gotovo kao da sebe mjerite, vi pravite i četiri strane svijeta, to je molitva za cijelu zemlju. Često kažem: Bože, tvoj sam koliko sam dug i širok.

Najjeftiniji molitvenik je moje vlastito tijelo. Jeste li kada rekli: Hvala ti, Bože, što si mi dao ruke? Morali bi ljudi učiti moliti kao što se uči pjevati, kao što se uči engleski, kao što se uči balet. Religioznost je jedna od ljudskih moći, jedna od ljudskih mogućnosti, većina ljudi spontano je nauči. Mornari su obično veliki psovači, ali bio sam na brodu kad je mornar zvonio, između Rijeke i Krka, digla se bura, svi su zazivali Boga u pomoć.

Označeno u