Želite li dobro proslaviti Božić?

Ovih se dana molitva sama od sebe izvija iz svakoga srca.

Možda se još više, naprosto, ćuti. Molitva za ljude. Za život. Za mir. Za sreću. Osobito voljenih. Djece. Mladih. Ali ne smijemo zaboraviti da ih ima mnogo – i previše – koje je život samljeo i melje.

Oni s gorkoš­ću slušaju naše limunade o Božiću. I za njih je on i Spasitelj i Ozdravitelj i Razveselitelj. Ponajprije tako da im je Supatnik i Suputnik. I njihova molitva šutnje, gorčine – možda čak i kletve – njemu nije tuđa. I oni su njegovi. I za njih ćemo moliti. Ali možda će molitva za njih biti zapravo molitva za nas.

Želite li dobro proslaviti Božić? Nađite načina da budete nekome suputnikom i supatnikom i, ako je moguće, razveseliteljem. Možda će to biti baš i bespomoćnom šutnjom. Ali ako mognete, pronađite načina da to bude – a da nikome ne smetate – djelom. Možda je to netko vama najbliži! Fra Bonaventura Duda