Fra Mario Knezović „UMJETNA OPLODNJA“

U ciklusu predavanja mladima srijedom na Brigu pod nazivom „Šta mi pratar ima govorit?“ u srijedu 8. veljače u 20 sati tema je bila „Umjetna oplodnja“ o kojoj je govorio fra Mario Knezović.

Sama tema "Umjetna oplodnja" je vrlo osjetljiva i izazovna. Fra Mario je kazao kako ju je pokušao obraditi na temelju moralnoga nauka Katoličke crkve, te medicinskih dostignuća i pravnih činjenica, te da se stoga isključuju svaka subjektivna mišljenja.

Predavanje je objavljeno u obliku videa kojeg je obradio Marko Sesar.

Više o predavaču:

Fra Mario Knezović rođen je 1973. u Posušju. U Franjevački red stupio je 1993. na Humcu. Diplomski i poslijediplomski (doktorski) studij pohađao je na Sveučilištima u Zagrebu i Mostaru. Osim teologije i filozofije uže znanstveno područje studiranja su mu novinarstvo, političke znanosti i komunikologija.

U vrijeme studija bio je jedan od osnivača Zavičajnog kluba hercegovačkih studenata u Zagrebu te je potaknuo izdavanje studentskog časopisa Moj kamen i bio prvi njegov urednik. Za đakona je zaređen 1999. u Detroitu – Trpy (SAD), godinu đakonata proveo je u New Yorku, a svećeničko ređenje imao je 2000. u Chicagu (SAD). Mladu misu proslavio je 2000. i potom djelovao u Mostaru: u župi i samostanu Sv. Petra i Pavla te kao vjeroučitelj u Srednjoj medicinskoj školi.

Od 2000. do 2004. bio je tajnik Konferencije viših redovničkih poglavara Bosne i Hercegovine, a ravnateljem Informativnoga centra Mir Međugorje i glavnim urednikom Radijske postaje Mir Međugorje postaje 2001.

U toj službi ostao je do 2005. Od 2005. do 2013. bio je župni vikar, voditelj Frame i srednjoškolski vjeroučitelj u Posušju, a potom je prihvatio službu župnika u Kočerinu gdje djeluje i danas. Kao autor i suautor sudjeluje u nekoliko knjiga, produkcijskih i multimedijalnih uradaka. Piše u nekoliko časopisa te surađuje s više medija u domovini i svijetu. Uređuje i vodi neke od emisija Radijske postaje Mir Međugorje, među kojima se posebno ističe Agape.

Suradnik je vjerskog programa Naše TV i Laudato TV, kolumnist Naših ognjišta i Glasnika mira. Urednik je internet portala fratar.net. Povremeno održava seminare, predavanja i duhovne obnove u domovini i svijetu.