Molitva "Očenaša" ima strahovitu moć

Molitva "Očenaša" ima strahovitu moć, jer njom Bog potpuno mijenja čovjeka.

Ona diže u njemu sve prepreke Božjoj svemoći i sa sobom nosi sudbonosne životne, društvene, povijesne i kozmičke dimenzije i učinke. Molitelji stvaraju povijest. Gospa je, preporučujući molitvu sedam "Očenaša, Zdravomarija, Slavaocu i jedno Vjerovanje", kazala da se njom i postom mogu zaustaviti ratovi i spriječiti prirodne katastrofe.

Označeno u