Glavne istine katoličke vjere

Glavne istine katoličke vjere su:

1. Samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe: Bog, Sin i Duh Sveti.

2. Bog je sve stvorio, sve uzdržava i upravlja.

3. Duša je čovječja besmrtna.

4. Sin je Božji postao čovjekom i otkupio nas svojom smrću na križu.

5. Milost je Božja potrebna za spasenje.

6. Bog će dobro nagraditi vječnom nagradom, a zlo kazniti vječnom kaznom.