I slijepac može vidjeti što se ovdje događa

Žalosno je da netko ne priznaje tako velike plodove. Mi znamo da čovjek može lako upasti u grijeh protiv Duha Svetoga ako niječe djela Božja.

A Isus je rekao da se svaki grijeh može oprostiti, ali grijeh protiv Duha Svetoga ne može. Zapravo je to grijeh koji činim i za nj se ne kajem, niječem ono što je Božje djelo. Stoga me čudi da netko može nijekati ono što je tako očito; i slijepac može vidjeti što se ovdje događa, no netko je i kod zdravih očiju slijep.

Ne vidi i ne čuje, ne želi ni vidjeti ni čuti ono što se ovdje događa. Nije riječ o jednom ili dva čovjeka koji su ovdje doživjeli svoje obraćenje, koji su započeli novi život u ovom milosnom mjestu. Radi se o tisućama, stotinama tisuća, zapravo o milijunima ljudi.