ISPIT SAVJESTI ZA KATOLIČKE ŽENE

1. Brinem li se za materijalne potrebe svog muža i obitelji (čist dom, zdravi, kuhani obroci…)?

2. Volim li svog muža koliko bi trebala?

3. Molim li za duhovnu dobrobit svoga muža?

4. Omalovažavam li ga pred djecom, jesam li bila neljubazna prema njemu ili se s njim prepirala?

5. Jesam li mu dovoljno podložna, jesam li mu poslušna?

6. Trudim li se nadahnuti svog muža svojim riječima i djelima?

7. Činim li svoj dom ugodnim za život izbjegavajući prigovaranje, mrmljanje i ćudljivost?

8. Prakticiram li mrtvljenje pokazujući mu vedro lice iako sam umorna ili neraspoložena?

9. Volim li svoju djecu koliko bi trebala?

10. Volim li svako dijete pravedno?

11. Ispravljam li svoju djecu kada je potrebno?

12. Imam li dobru kontrolu nad njima štiteći ih od zlih utjecaja (zlih knjiga, filmova, društva)?

13. Brinem li se da nauče svoj katekizam, redovito mole, idu na Misu, ispovijed i Svetu Pričest?

14. Trudim li se provesti dovoljno vremena igrajući se sa svojom djecom, čitajući im priče ili im pjevajući?

15. Trudim li se stvoriti katoličko okružje u domu (imajući raspelo i Gospin kip u sobama, moleći s njima prije i poslije jela, moleći obiteljsku krunicu, itd.)?

16. Kvarim li svoju djecu zanemarujući im ukazati na neke nedostatke koje moraju nadvladati?

17. Propuštam li disciplinirati svoju djecu (nježno, ali čvrsto i dosljedno)?

18. Kažnjavam li svoju djecu na grub, nepravedan ili ljut način?

19. Molim li za svoju djecu, imajući na umu da je majčina dužnost zagovarati njihove duše koje mi je Bog povjerio?

20. Jesam li dostupna i slobodna za svoje tinejdžere da mi se mogu povjeriti kada trebaju savjet?

21. Jesam li dosljedno pazila da moje kćeri nose čednu odjeću?

22. Jesam li promovirala dobre knjige u kući i jesam li im dala dobar primjer odvajajući malo vremena za sebe za čitanje duhovnog štiva?

23. Imam li sveti strah od smrtnog grijeha u dušama svoje djece, tako da bih radije vidjela da mi se kuća sruši nego ih vidjela u stanju smrtnog grijeha?

24. Imam li svjetovne ciljeve za njihovu budućnost (uspjeh, posao koji će biti dobro plaćen, umjesto nadnaravnih ciljeva poput svetosti, života koji će biti ugodan Bogu, vječno spasenje)?

25. Poduzimam li potrebne mjere da ja sama vodim dobar duhovni život (molitva i sakramenti)?

26. Tražim li duhovno vodstvo od svećenika kada mi je potrebno?

27. Smatram li brak staležom na koji me Bog pozvao tako da Ga mogu slaviti i postati sveta?

28. Jesam li spremna otići na duhovne vježbe kada se ukaže prilika?

29. Jesam li bila nemilosrdna prema drugima u mislima, riječima ili djelima?

30. Ogovaram li druge s prijateljicama?

31. Trošim li previše vremena na telefonu?

32. Čitam li jeftine romantične romane ili gledam beskorisne programe na TV-u?

33. Koristim li nepristojne riječi pred svojim mužem ili djecom i dajem li im tako ili na neki drugi način loš primjer?

34. Dajem li sve od sebe da se borim protiv obeshrabrenja ili si dozvoljavam da se stalno samosažaljavam?

35. Nastojim li učiniti naš dom radosnim mjestom gdje moj muž i djeca vole zajedno provoditi vrijeme kao obitelj?

36. Trudim li se živjeti u Božjoj prisutnosti usred svojih svakodnevnih poslova moleći strelovite molitve ili prikazujući Bogu žrtvice?

37. Molim li redovito Boga da mi poda milost da budem dobra žena i majka, znajući da sve dolazi kroz Njegovu milost?

Izvor: Imitatio Mariae

Označeno u