Isus Krist nije imao...

Isus Krist nije imao...

Isus Krist nije imao diplomu, a zvali su ga Učitelj.
Nije imao sluge, a zvali su ga Gospodin.
Nije imao lijekove, a zvali su ga Iscjelitelj.
Nije imao vojsku, a kraljevi su Ga se bojali.
Nije vodio niti jednu vojnu bitku, a osvojio je čitav svijet.
Nije počinio kriminal, a razapeli su Ga.
Sahranjen je u grob, a On i danas živi.
Isus Krist isti je - jučer, danas i zauvijek.

Označeno u