Isusova obećanja sestri Faustini

Isus je po sestri Faustini obećao mnoge milosti onim dušama koje budu štovale njegovo milosrđe u danim oblicima.

Obećanja:

1. Milost vječnog spasenja i sretne smrti
2. Milost pobjede nad neprijateljima već u ovom životu
3. Milost obraćenja na samrti i sretne smrti
4. Milost obraćenja i sretne smrti umirućim dušama za koje se bude molila krunica Božanskog milosrđa
5. Milost potpunog oprosta vremenitih kazni
6. Milost svećenicima da njihove riječi dodirnu srca onih kojima budu govorili
7. Uslišanje svih molitvi ukoliko su u skladu s voljom Božjom
8. Milost napredovanja u duhovnom životu

1. Štovanje slike Milosrdnog Isusa

- Milost vječnog spasenja i sretne smrti
- Milost pobjede nad neprijateljima već u ovom životu

“Ja obećavam da ona duša, koja štuje ovu sliku, neće biti izgubljena. Obećavam također, već ovdje na zemlji, pobjedu nad neprijateljima, posebno u trenutku smrti. Sam ću ih braniti kao svoju čast”. (Dn 48)

2. Štovanje svetkovine Božjeg milosrđa

- Milost potpunog oprosta vremenitih kazni ( uz uvjet primanja svete pričesti u stanju milosti)

“Tko toga dana dođe na Vrelo života, primit će potpuno oprost svojih krivica i kazni.” (Dn 300)

“Ja želim, da Svetkovina milosrđa postane utočište i zaklon svim dušama, posebno jadnim grešnicima. Toga dana otvorena je nutrina Mojeg milosrđa. Ja izlijevam cijelo more milosti na one duše koje se približuju izvoru Mojeg milosrđa. Ona duša, koja se ispovijedi i primi Sv. pričest dobiva savršeni oprost od krivnja i kazni. Toga dana otvorene su sve Božje ustave kroz koje teku rijeke milosti. Neka se nijedna duša ne boji približiti se Meni, pa makar njezini grijesi bili crveni kao skerlet.” (Dn 699)

3. Molitva krunice Božjeg milosrđa

- Milost vječnog spasenja i sretne smrti
- Milost obraćenja na samrtii sretne smrti
- Milost obraćenja i sretne smrti umirućim dušama za koje se bude molila krunica Božjeg milosrđa
- Uslišanje svih molitvi ukoliko su u skladu s voljom Božjom

Neprestano moli krunicu (Božjeg milosrđa) koju sam te naučio. Ma tko je god bude molio, doživjet će u svom smrtnom času Moje veliko milosrđe. Svećenici će ga pružati grešnicima kao posljednje sirdo spasa. Ukoliko bi bio najokorjeliji grešnik – ako samo jednom izmoli tu krunicu, dobit će milost Mog beskrajnog milosrđa. Neshvatljive milosti podijelit ću onim dušama, koje poklone povjerenje Mojem milosrđu. (Dn 687)

“Svaku dušu, koja moli tu krunicu, branit ću u času smrti kao svoju čast. I kad drugi tako mole kod umirućeg, primit će obećani oprost. Kad se ova molitva moli kod umirućeg, ublažuje se Božja srdžba i neisrpivo milosrđe obuzima dušu. Dubine Mojeg milosrđa pokreću se bolnim mukama Mojeg Sina. (Dn 811)

“Moja kćeri, potiči duše moliti krunicu milosrđa koju sam ti dao. Meni se sviđa po ovoj krunici sve vam darovati za što Me molite. Duše okorjelih grešnika ispunit ću mirom kad budu molili tu molitvu i bit će sretan čas njihove smrti. Piši za ožalošćene duše: Kad duša vidi i spozna težinu svojih grijeha, kad se pred njezinim očima odvije sav bezdan njezine bijede u koji se oborila, neka ne očajava, nego se s povjerenjem baci u ruke Mojeg milosrđa, kao dijete u ruke svoje drage majke. Te duše imaju pravo prednosti na Moje sućutno Srce, imaju prednost na Moje milosrđe. Reci im da ni jedna jedina duša nije bila razočarana ili postiđena, koja je zazvala Moje milosrđe. Duša koja se pouzdaje u Moju dobrotu, posebno Mi se sviđa. Piši, kad se moli ova krunica milosrđa, kod umirućih neću stajati između Mojeg Oca i umiručeg kao pravedni Sudac, nego kao Milosrdni Otkupitelj.” (Dn 1541)

“Molitvom sve možeš izmoliti kad se to zašto moliš, slaže s Mojom voljom.” (Dn 1731)

4. Molitva u Času milosrđa

- Uslišanje svih molitvi ukoliko su u skladu s voljom Božjom

“U tri sata zazivaj Moje milosrđe, posebno grešnicima. Udubi se makar kratko u Moju muku, prije svega u Moju napuštenost za vrijeme umiranja. To je čas velikog milosrđa svijetu. Dopuštam ti prodrijeti u Moju smrtnu žalost. U tom času ne uskraćujem ništa duši koja Me moli po Mojoj muci.” (Dn 1320)

5. Širenje slave Božjeg milosrđa

- Milost vječnog spasenja i sretne smrti
- Milost pobjede nad neprijateljima već u ovom životu
- Milost svećenicima da njihove riječi dodirnu srca onih kojima budu govorili
- Milost napredovanja u duhovnom životu

“Duše, koje šire slavu Mojeg milosrđa, štitit ću u cijelom njihovom životu kao što nježna majka zaštićuje svoje dojenče. U času smrti neću im biti Sudac, nego milosrdni Otkupitelj. U tom posljednjem času duša nema ništa za svoju vlastitu obranu nego Moje milosrđe. Blago duši koja se u životu uranjala u izvor milosrđa, jer je pravednost neće dostići.”(Dn 1075)

“Onim svećenicima koji šire i proslavljaju Moje milosrđe dat ću posebnu moć, pomazat ću njihove riječi i srca ću dirnuti onima kojima govore.”(Dn 1521)

“Sve duše koje časte Moje milosrđe, šire njegovu slavu i ohrabruju druge duše pouzdavati se u Moje milosrđe, neće doživjeti užasa u svom smrtnom času. Moje milosrđe će ih štititi u toj posljednjoj borbi.” (Dn 1540)

“Reci dušama, neka ne postavljaju nikakav bedem u svojim srcima prema Mojem milosrđu, jer ono želi djelovati u njima. Moje milosrđe djeluje u svim srcima koja otvore svoja vrata za njega.Kako grešnik, tako i pravednik potrebuje Moje milosrđe. Obraćenje, kao i ustrajanje u njemu, milost je Mojeg milosrđa. Duše, koje teže savršenosti, posebno trebaju slaviti Moje milosrđe, jer punina milosti, koje im darujem, teku iz Mojeg milosrđa. Ja želim, da se te duše odlikuju neograničenim povjerenjem u Moje milosrđe. Ja Sam bavim se posvećenjem takvih duša. Sve ću im dati što im je potrebno za njihovo posvećenje.” (Dn 1577-1578)