Jakost – dar Duha Svetoga

"Budite hrabri i jaka srca, svi koji se u Gospodina uzdate" Ps 31,25

Iako vjerujemo da smo djeca Božja (po krštenju), iako se trudimo živjeti po Božjim zapovijedima, ipak često padnemo u svakodnevnoj duhovnoj borbi. Stoga nam je potrebna pomoć od "Sile odozgor", od Duha Svetoga. Potreban nam je dar jakosti da se odupremo neprijateljima naše duše. Sv. pismo kaže da imamo tri neprijatelja: naša grešna narav (koja je sklona grijehu i nakon krštenja), svijet (svjetovni bezbožni mentalitet) i đavao sa svojim demonima.

Padre Pio kaže da će se u nama voditi borba između dobra i zla dokle god u našem tijelu teče i posljednja kap krvi. Da bismo pobjeđivali u borbi protiv svojih grijeha i mana, potrebna nam je snaga koja dolazi od Duha Svetoga (po molitvi, Riječi i sakramentima). Stoga, tek kad se u poniznosti posve oslonimo na Boga, moći ćemo uskliknuti sa sv. Pavlom: Sve mogu u Onome koji me jača! (Fil 4, 13).

Današnji bezbožni mentalitet, koji se sve više širi zahvaljujući ogromnom utjecaju masmedija, stvara kulturu koja ne uči čovjeka da poštuje i voli samoga sebe (Mitch Albom). Ivan Pavao II. upozoravao je da suvremeni ljudi izgrađuju"kulturu smrti". Pozivao nas je da budemo graditelji kulture života i civilizacije ljubavi. Ne možemo ustrajati i uspjeti u borbi za izgradnju boljeg i pravednijeg svijeta (Božjeg kraljevstva) bez dara jakosti.

Da bismo se uspješno borili protiv demonskih sila: "protiv Vrhovništva, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima", moramo se stalno "jačati u Gospodinu i silnoj snazi njegovoj" (usp. Ef 6,10-12). Nužno nam je potrebna duhovna "oprema za duhovni boj", jer se ne borimo protiv "krvi i mesa" (ljudi), nego protiv palih duhovnih bića. Sv. Pavao nam predlaže da se ovako opremimo (usp. Ef 6,13-18).

Prvo ćemo "opasati bedra istinom" – istinom koja je sadržana u Riječi Božjoj, kojom ćemo razotkriti demonske laži. Zatim "oblačimo oklop pravednosti" – uvjerenje da smo oprani Jaganjčevom Krvlju i opravdani od osude i vječne smrti, te postali djeca Božja. Potom nastojimo "potpasati noge spremnoš­ću za evanđelje mira" – navješ­ćujući drugima mir i radost koje smo osobno iskusili. "Štitom vjere" zaustavljamo i gasimo ognjene strijele Zloga: optužbe, kletve i psovke. "Kacigom spasenja" štitimo svoj um od demonskih prisilnih misli i želja. A "mačem Duha, tj. Riječju Božjom", izgovorenom naglas i s vjerom, presijecamo svako zlo i prokletstvo.

Stoga molimo za dar jakosti kako bismo pobjeđivali u duhovnim borbama i napredovali u krepostima i svetosti.