Koje su četiri posljednje čovjekove stvari?

Četiri posljednje čovjekove stvari jesu: smrt, sud, pakao i nebo.

Sveto pismo ovako nas uči: "U svim djelima svojim spomeni se posljednjih stvari svojih pa nećeš nikada sagriješiti".

One pokazuju u jasnom svjetlu što je grijeh u očima Božjim. Uče nas da se čuvamo smrtnoga grijeha kao najvećeg neprijatelja spasa svoje duše. Ali jednako tako pokazuju kolika je sreća živjeti u milosti posvetnoj i s pouzdanjem očekivati dolazak Isusa Krista. Moli svakog dana uvečer da umreš u milosti posvetnoj.

Mnogi ljudi danas žive kao da nema smrti niti života poslije nje.

Pobožno i često primaj Gospodina u svetoj pričesti pa ćeš ga i ti gledati u slavi nebeskoj!

Naše potrošačko i zabavljačko društvo potiskuje "posljednje stvari", smrt i život poslije smrti, jer postoji samo "sada" i sada svi žele sve imati.

Nitko ne može izbjeći "posljednje stvari", smrt, sud, nebi i pakao, vjerovao on u njih ili ne.

Svoj život uredi tako da bude prava služba Isusu, Kralju neba i zemlje. Tko s Kristom trpi, taj će i kraljevati s Kristom. Često misli na sreću koju ti Isus pripravlja u nebu, a osobito kada te stignu nevolje i bolesti.

Iz molitvenika "Umnoži nam vjeru"

Označeno u