Majka Elvira o Gospi

Važno je misliti o Gospi kao ženi koja je iskrena, jasna, koja ništa ne skriva. Mi smo ponudili u Zajednici Istinu: govoriti i reći si Istinu.

Čini mi se da nam Gospa daje upravo taj primjer: ona je iskrena žena, slobodna, jasna, zna govoriti i govori svima. Ona je djevojka, bila je djevojka poput nas: Ona nije znala da je bila izabrana od Boga našega Oca i tko zna kako je to doživjela; Gospu uvijek vidimo sa sklopljenim rukama, ali je lijepo vidjeti je ponekad kako kuha Josipu, hrani Djetešce Isusa i drži ga u naručju. Bila je prva velika žena, prva velika kraljica, zašto? Jer je znala uvijek služiti, služiti sve one koji su bili u potrebi.

Ona je mama i žena koja ima beskrajnu intuiciju, koja ima oči ispred i iza da pomaže. Ako bi se mi potrudili osloboditi od svih nevažnih stvari, od naših strahova, naših ambicija, od naše želje da se pokažemo, kad si skinemo taj teret, i mi ćemo biti sposobni živjeti čistim i velikodušnim životom sa puno prilika da pomažemo i služimo svima!

Mi često gledamo samo ono što radimo i da li to drugi primjete... ali nitko ne misli da je ono važno unutar nas: to je moje biće koje voli, plače, smije se, raduje se, a da bi to vidjeli trebamo molitvu. Molitva je ta koja ti daje snagu, koja ti daje radost, koja ti daje slobodu, koja ti daje istinu. Gospa zna kako nam pomoći da živimo ono što želimo i ako su to lijepe, dobre i čiste stvari, onda se Ona potrudi posredovati ih do Srca Svoga Sina.

Zamolimo Mariju dar da ne izgubimo niti jedan dah našega života nego da bude postavljen u Njen, a preko Nje, u život Uskrslog Isusa.

Označeno u