Marija - uzor na putu svetosti

Prihvaćanje Božje volje prva je lekcijakoju trebamo naučiti od Marije.

"Ona nije rekla da je shvatila volju Božju, nego da je prihvaća. U tom je trenutku njezino srce postalo otvoreno za Božanski plan i Isus se utjelovio i postao čovjekom. Kad odlučimo približiti se njezinu bezgrješnom srcu, onda je to i za nas početak: prihvatiti bezuvjetno volju Božju s potpunim povjerenjem da je Bogu zaista sve moguće."

 Zbog mnogih poteškoća s kojima se susrećemo i koje nas prate mi se lako umorimo na putu duhovnosti. Kako postupa Marija kad se nađe pred zaprjekama?

"Marija je neumorna jer ljubi Boga i nas, svoju djecu. Neuspjesi je ne obeshrabrujujer vjeruje u Božju svemogućnost koju je svojom živom vjerom iskusila. Zato je naše slabosti i naši grijesi ne zaustavljaju. Novo vrijeme nije za nju vrijeme do kojega je pokušavaladjelovati, nego nov poticaj za nove napore. Za nas osobno to treba biti također nov poticaj, da s novim oduševljenjem prihvatimo sve poruke, odnosno evanđelje, te da s Ljubavlju prema sebi samima, prema Mariji i prema Bogu novo vrijeme primimo kao dar i živimo kao dar!"

Od Marije učimo što je bezuvjetna ljubav.

"Njezina bezuvjetna ljubav je majčinska ljubav koja stvara uvjete za život i rad, i rast i razvijanje. Kad čovjek zna da ga netko ljubi, i to bezuvjetnom ljubavlju, onda on mora dobiti snagu i početiljubiti drugeljubavlju koja stvara uvjete za životb boreći se protiv uništenja i smrti.To je ona ljubav koja upravo danas u svijetu nedostaje. Tamo, naime, gdje zakaže majčinska ljubav, pa bilo to u ratu ili bez rata, tamo život postaje nemoguć, tamo rastu nasilje i duh uništavanja. Otvoriti se toj majčinskoj ljubavi znači pokrenuti u sebi one snage kojima ćemo i u neljudkim uvjetima stvarati uvjete za život."

Marija nas odgaja za svetost. To "zapravo znači odgoj u ljubavi prema vlastitom životu i prema životu drugih, prema svemu stvorenome i, konačno, prema Stvoritelju".