Misa, dosadna?

Bi li odlazak na Misu trebao biti poput odlaska u kino? Je li najveća vrijednost to koliko je zabavna?

Katolička Misa je puno ljepša od obične ljudske zabave. Misa je razmjena srdaca: davanje i primanje, između Boga i čovjeka. Isus daje sebe cijelog nama u Misi i On žeđa da i mi damo sebe cijele Njemu.

Označeno u