Molitva Gospi od utjehe

”Marijo, koju nosim u srcu duboko,
Ti moja utjeha budi!

Kada me sudbina udarcem teškim bije,kad me lome oluje života,
kad uzalud tražim pomoć kod ljudi,
Ti moja utjeha budi !
I kad jednom u danu mom posljednjem
sa strahom se nađem na sudu Gospodnjem,
Ti moja utjeha budi!”


Franz Kraus

Majčine riječi:
“Ja sam kod tebe! O pusti sve tjeskobne brige,
ma kakva bila sudbina života tvog!
Ja mislim na te svakog jutra novog,
čuvam te vjerno .
Ni jedne majke uho ne sluša tako pomno
kucaje bila bolesnog čeda svog.
Ni jedno dijete nije tako sigurno u majčinu krilu
kao ti na srcu mom.
Premda se mnoštvo oblaka prijeteći skuplja,
oni će nestati i opet će smiješiti se sunce.
tako se sve na spas tvoj upravlja.
Uzdaj se samo, jer moje majčinsko oko bdije.”

P. Diel DI

Označeno u