Molitva svetoj Ani i svetom Joakimu za unučad

Sv. Joakim i Ana ne spominju se u Svetom pismu, ali ih zato susrećemo u apokrifnom spisu.

Prema tom spisu Protoevanđelje sv. Jakova, Joakim i Ana nisu mogli imati djece pa su molili Boga da im udijeli taj dar. Jednoga se dana Joakimu ukazao anđeo i rekao mu da će ga Bog blagosloviti djetetom. Potom se anđeo ukazao i Ani i navijestio isto. Obradovani tom viješću, obećali su Bogu da će dijete posvetiti u hramu. Tako su, prema Jakovljevu protoevanđelju, Joakim i Ana dobili posebnu čast, odnosno postali su roditelji Blaženoj Djevici Mariji, a djed i baka Spasitelju svijeta.

Danas je puno raširenija pobožnost prema svetoj Ani nego prema svetom Joakimu, a vrlo je omiljena svetica u hrvatskom narodu. Zaštitnica je roditelja bez djece, trudnica, majki i baka, udovica, kućanica, tkalja, radnika raznih struka, a zazivaju je kod neplodnosti i izgubljenih stvari, te kao pomoćnicu pri lakoj smrti, kod kostobolje i groznice.

Sveti Joakim se posebno časti kao zaštitnik očeva i djedova, ali i kao zaštitnik domaćica, trudnica i porodilja. Njihov se pak blagdan slavi također i kao dan posvećen bakama i djedovima.

Donosimo vas molitvu svetoj Ani i svetom Joakimu za unučad

'Opjevajmo slavne muževe, pretke naše po njihovim pokoljenjima. Ovi bijahu ljudi pobožni, kojih se dobra djela ne zaboravljaju; u potomcima njihovim ostade bogata baština što je oni namriješe. Djeca im se vjerno drže zavjeta i potomstvo njihovo, zbog njih; dovijeka njihova loza ostaje i ne briše se dika njihova; u miru počivaju tijela njihova i ime živi za sva pokoljenja; mudrost njihovu objavljuju puci i slavu njihovu naviješta općina.' (Sir 44, 1.10-15)

MOLITVA SVETOJ ANI I SVETOM JOAKIMU ZA UNUČAD

Dobri Sv. Ana i Sv. Joakime, Marijini roditelji, bako i djede Isusa, budite uz mene i svu moju unučad, kako bismo živjeli u mudrosti i ljubavi te kako bismo među sobom dijelili svoje vrijeme, priče i osjećaj za humor, kako bismo uživali ali ne i previše razmazili unučad koja su nam tako bliska srcu, jer ona su znak Božjeg života u nama.

Isuse, Marijo i Josipe, budite uz našu unučad i svu drugu unučad, kako bi voljela i poštivalA svoje bake i djedove i sve starije ljude, kako bi se sjetila nazvati ih, posjetiti ih ili im pisati, te kako bi rasla u mudrosti, starosti i milosti pred Bogom.

Amen.