Molitvom sv. Križu omekšajmo danas Isusovo srce

Euharistija primljena u milosti Božjoj, u Svetoj Misi nakon ispovijedi - najsnažnije je oruđe za omekšavanje Božjeg srca i za izmoljenje od Njega milosti i nakana koje nam trebaju; ali isto tako i molitva je jako dobar način koji nas priprema za susret sa Gospodinom u srcu.

Stoga vam na današnji dan kad slavimo blagdan Uzvišenja Svetog Križa preporučujemo ovu lijepu molitvu SVETOM KRIŽU oca J. Vlahovića i LITANIJE SVETOM KRIŽU:

MOLITVA SV. KRIŽU
Sveti Križu, založe života, zastavo Kralja slave, prijestolje milosrđa, žrtveniče ljubavi, oplemenjeni i posvećeni neprocjenjivom Krvlju Jaganjca Božjega, duboko ti se klanjam, smjerno štujem, na moje srce te privijam. Na tebi je visio Isus, Spasitelj moje duše, na tebi je poništena moja osuda vječne smrti koju je prouzročio grijeh, po tebi sam izmiren s nebeskim Ocem, po tebi su otvorena Rajska vrata. Križu sveti po tebi je Spasitelj svijeta pobijedio, razoružao pakao i podložio. Daj da i ja po tebi svladam svoje neprijatelje koji me žele zauvijek upropastiti. Križu sveti, Isus te je svojom Krvlju natopio, želim te i ja natopiti mojim suzama u znak poštivanja tisući te puta želim poljubiti. Jao, do sada te nisam ljubio! Isuse Ti me učiš da moram svoj križ nositi, patnje života pretrpjeti ako želim doći tebi u vječnost. A ja sam od svoga križa zazirao, odbijao ga dok si Ti moj Isuse svoj Križ prigrlio i do kraja iznio. Sveti Križu, miljeniče moga Gospodina Isusa Krista želim te prigrliti i do svoje smrti za Isusom hoditi, a Ti Gospodine ojačaj moje slabe snage svojom milošću i daj da ti budem vjeran u životu i u smrti. Amen!
o. J. Vlahović

LITANIJE SVETOM KRIŽU KRISTOVU

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste razapeti, usliši nas!
Kriste razapeti, čuj nas!

Oče nebeski, Bože, ...smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, ...
Duše Sveti, Bože, ...
Sveto Trojstvo, jedan Bože, ...

O Križu Sveti, drvo života, ...spasi nas!
Drvo poznanja dobra, ...
Uresu čovječanstva, ...
Ukrasu svog kršćanstva, ...
Posredniče našeg otkupljenja, ...
Izvore svakog blagoslova, ...
Utjeho svih iznemoglih, ...
Izgonitelju zlih duhova, ...
Katedralo strpljenja, ...
Obrano djece Božje, ...
Ključu Kraljevstva nebeskog, ...
Pribježište u svim nevoljama i napastima, ...
Nado grešnika, ...
Svjetlo pravednih, ...
Odmore onih koji traže savršenstvo, ...
Utjeho trpeće Crkve, ...
Slavo pobjedničke Crkve, ...
Znaku spasenja naviješten od patrijarha i proroka, ...
Radosti apostola, ...
Kruno mučenika, ...
Veselje ispovjedalaca, ...
Štite djevica, ...
Založe vječne sreće, ...
Sveti Križu, poškropljen Krvlju Kristovom, ...
Sveti Križu, koji nam beskrajni mir osiguravaš, ...
Sveti Križu, na kojem je smrt pobijeđena, ...

Isuse Kriste, Raspeta Ljubavi, ...smiluj nam se!
Isuse Kriste, koji si trpio sramotu križa, ...
Isuse Kriste, koji si bio poslušan Ocu do smrti na Križu, ..
Isuse Kriste, koji si tijelom svojim na Križu za naše grijehe platio, ...
Isuse Kriste, koji si smrt našu na Križu razapeo, ...
Isuse Kriste, koji si po svom Križu sotonu porazio, ...
Isuse Kriste, koji si nas po Križu ka slobodi djece Božje priveo, ...
Isuse Kriste, koji sa znakom Križa dolaziš suditi žive i mrtve, ...

Budi nam milostiv, Oprosti nam Isuse!
Budi nam milosrdan, Usliši nas Isuse!

Od svakog i najmanjeg grijeha, ...oslobodi nas, Isuse!
Od zamki vječnog nam neprijatelja, ...
Od vječnog prokletstva, ...
Od straha od smrti, ...
Po Tvome svetom Križu, ...
Po svojih pet Svetih Rana, ...
Po Krvi prolivenoj svojoj, ...
Po smrti svojoj, ...

Mi, grešnici, Tebe molimo, ...usliši nas Isuse!
Da uvijek budemo pravi ljubitelji Svetog Križa, ...
Da u ničemu svoju slavu ne tražimo osim u Svetom Križu Tvome, ...
Da nas snagom Tvoga Križa od svih nesreća udostojiš izbaviti, ...

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Isuse!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Isuse!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se,Isuse!

R. Klanjamo Ti se, Kriste i blagoslivljamo Te.. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet!

Pomolimo se: Svemogući Bože Tvoj Sin, poslušan Tvojoj volji, umro je na križu, da bi svi ljudi mogli zadobiti spasenje, učini da na zemlji upoznamo otajstvo Otkupljenja i njegove plodove doživimo u Nebu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!