Može li se BOGU reći NE - Sv. papa Ivan Pavao II.

Može li se Bogu reći NE

Može li se odbaciti Isusa i sve ono što je On donio čovjeku
Očito MOŽE
Čovjek je slobodan
Čovjek može Bogu reći NE
Može Isusu reći NE
Ali odlučujuće pitanje je JE LI DOPUŠTENO
I U ime čega je dopušteno
Koji je argument razuma ...
kakvu vrijednost volje i srca je moguće predložit sebi samomu i bližnjemu
i rodbini i narodima
da bi ga odbacili
da bi rekli NE onomu što smo živjeli tisuću godina
onomu što je stvorilo temelj našeg identiteta