Nekadašnji blagoslovi svijeća, jabuka i kruha, vina, vode i plodova protiv bolesti grla na Blagdan sv. Blaža

U nekim od obrednika prije Drugoga vatikanskoga sabora možeme pronaći i neke blagoslove koji su se dijelili na Blagdan sv. Blaža, pa tako pronalazimo ove: blagoslov svijeća, blagoslov jabuka i blagoslov kruha, vina vode i plodova protiv bolesti grla.

Ovdje donosimo te blagoslove doslovno preuzete (s gramatičkim pogrješkama), prva dva iz Obrednika Biskupije Bosansko-djakovačke i Sriemske, iz 1878., a posljednji iz Rimskog obrednika iz 1929.

BLAGOSLOV SVIJEĆA NA DAN SV. BLAŽA

Proti vratobolji

Sveć. Pomoć naša u imenu gospodnjem.
Odg. Koji stvori nebo i zemlju.
Sveć. Gospode usliši molitvu moju
Odg. I vapaj moj k tebi prišao.
Sveć. Gospod s vami.
Odg. I s duhom tvojim.

POMOLIMO SE. Svemožni vječni bože! koji si svakovrstne na svietu stvari jednom riečju stvorio, te si na odkupljenje naroda čovječanskoga htjeo, da ona ista rieč, po kojoj je sve učinjeno, uzme na se tielo; koji si velik, neizmieran, strahovit, slavan i čudotvoran; čiju vjeru braneć slavni je mučenik i biskup Blaž, neplašeć se raznovrstnih muka, vječnu mučeničku krunu u rajskoj slavi stekao, i koji si njemu ovaj osobiti dar milosti svoje udielio, da lieči u tvoje ime svakovrstne bolesti grla: Veličanstvo tvoje priklonito molimo, da negledajuć na krivice naše, nego zalugami njegovimi ublažen i molitvami ganut, ovaj stvor voska blago+sloviti i posvetiti desnicom svoje dobrostivosti dostojiš se: da se svi oni, kojim grla budu njim taknuta, uz živu vjeru od svake bolesti grla i od svih vremenitih i vjekoviti zala zaslugami njegove muke oslobode, i u crkvi tvojoj svetoj zdravi i veseli, tvojom milošću pomoženi, tebi hvale uzdavajući, budu dostojni slaviti tvoje presveto ime, koje je blagoslovljeno po sve vieke vieka. Amen.

Zatim poškropi svieće blagoslovljenom vodom, te uzevši dvie unakrst svezane, taknu njimi grla svakoga pojedinoga, govoreć:

Po utočištu bl. Blaža, biskupa i mučenika, oslobodio i občuvao te gospod od bolesti grla. U ime otca +, i sina +, i duha + svetoga. Amen.

BLAGOSLOV JABUKA na dan sv. Blaža, biskupa i mučenika

Sveć. Pomoć naša u imenu gospodnjem.
Odg. Koji stvori nebo i zemlju.
Sveć. Gospod s vami.
Odg. I s duhom tvojim.

POMOLIMO SE. Blago+slovi gospode jabuke ove, da budu spasovita pomoć plemenu ljudskomu, i udieli po zazivanju svetoga imena tvoga i zagovoru sv. Blaža, mučenika svoga, da koji god od njih jeli budu, spas duše i zdravlje tiela postignu. Po Iskurstu gospodu našem. Amen.

POMOLIMO SE. Svemožni, vječni bože! koji si svakovrstne na svietu stvari jednom riečju stvorio, te si na odkupljenje naroda čovječanskoga htjeo, da ona ista rieč, po kojoj je sve učinjeno, uzme na se tielo; koji si velik, neizmieran, strahovit, slavan i čudotvoran; čiju vjeru braneć slavni je mučenik i biskup Blaž, neplašeć se raznovrstnih muka, vječnu mučeničku krunu u rajskoj slavi stekao; i koji si njemu ovaj osobiti dar milosti svoje udielio: da lieči u tvoje ime svakovrstne bolesti grla: Veličanstvo tvoje priklonito molimo, da negledajuć na krivice naše, nego zalugami njegovimi ublažen i molitvami ganut, ovaj stvor jabuka blago+sloviti i posve+titi desnicom svoje dobrostivosti dostojiš se: da se svi oni, koji nje budu kušali uz živu vjeru, od svake bolesti i od svih vremenitih i vjekoviti zala zaslugami njegove muke oslobode, i u crkvi tvojoj svetoj zdravi i veseli, tvojom milošću pomoženi, tebi hvale uzdavajući, budu dostojni slaviti tvoje presveto ime, koje je blagoslovljeno po sve vieke vieka. Amen.

Zatim poškropi blagoslovljenom vodom.

BLAGOSLOV KRUHA, VINA VODE I PLODOVA PROTIV BOLESTI GRLA
NA BLAGDAN SV. BLAŽA, BISKUPA I MUČENIKA
(Odobrio S. Z. O. 25. rujna 1883.)

R. Pomoć je naša u imenu Gospodina.
O. Koji stvori nebo i zemlju.
R. Gospodin s vama.
O. I s duhom tvojim.

POMOLIMO SE. Spasitelju svijeta Bože, koji si današnji dan posvetio mučeništvom blaženoga Blaža i koji si njemu među ostalim milostima dao i povlasticu, da tvojom moću liječi svaku bolest grla, neiskazano milosrđetvoje smjerno molimo i prosimo, dostoj se svojom blagošću blago+sloviti i po+svetiti ove hljebove, vino, vodu i plodove, što ti ih je vjerni puk danas pobožno donio na posvetu. Koji ih okuse, neka zaslugama i zagovorom toga istog blaženoga Blaža, mučenika tvoga i biskupa, potpuno ozdrave od svake bolesti grla i od koje mu drago druge nemoći duše i tijela. Koji živiš i kraljuješ Bog u vijeka vjekova. O. Amen. I neka se poškropi blagoslovljenom vodom.