Odabir posebnog sveca koji će vas štiti i pratiti u idućoj godini

Naša božićna i novogodišnja okupljanja možemo iskoristiti i za odabir sveca koji će nam biti poseban zaštitnik i svakodnevni pratitelj za iduću godinu.

To je običaj o kojem je pisala sv. Faustina u svom Dnevniku…Sveta Faustina spominje u svom Dnevniku (§ 360) da su u njihovu samostanu na Novu godinu u blagovaonici nakon molitve, ali prije doručka, sestre birale posebne zaštitnike za cijelu godinu izvlačenjem njihovih sličica.

Na našoj web stranici možete naći listu svetaca koju možete otisnuti na štampaču, a zatim izrezati. Presavijene papiriće s pojedinačnim imenom stavite u neku košaricu ili zdjelicu. Na papiriću je osim imena sveca napisana i po jedna rečenica koju je svetac sam izrekao ili koja mu je za života upućena odozgor. Svatko uz to dobije i godišnju zadaću vezanu uz tog sveca.

Na primjer, ako izvučete svetog Vinka Paulskog (koji se slavi 27. rujna), primit ćete i njegovu riječ koja će vas nadahnjivati:

“Gospodin uvijek posreduje u radu kad uklanja sva ljudska sredstva i nalaže nam da postignemo nešto iznad naših mogućnosti.”

Dobit ćete i poslanje povezano s tim svecem, kao što je:

“Molite za one koji su obeshrabreni pred preprekama.”

Premda fizički svatko pojedinačno izvlači papirić, jasno je da je svetac taj koji “izvlači“ nas, a ne mi njega.

Nakon završene godine svakodnevnog druženja sa svojim posebnim zaštitnikom, ljudi koji ovaj običaj provode već godinama kažu da imaju priliku diviti se djelovanju Providnosti. Vrlo često godina završi tako da postaje jasno kako je taj novi, sveti pratitelj izmolio divne milosti za svog štićenika, tj. za nas.

Još jedna napomena. Lista svetaca koju donosimo nije konačna. Ona bi mogla biti dugačka onoliko koliko ima zaslužnih osoba priznatih od Crkve koje su kanonizirane i blažene ili čija se kauza već razmatra. Vi je i sami možete nadopuniti. Sveca odaberite OVDJE

LISTA SVETACA

stellamaris-naklada.com