Osjetiti duh Božića

Svaki put kad dva čovjeka oproste
jedan drugomu, nastaje Božić..

Svaki put kad pomognete nekom
čovjeku, nastaje Božić.
Svaki put kad se rodi jedno dijete,
nastaje Božić.
Svaki put kad pokažete razumijevanje
za svoje dijete, nastaje Božić.
Svaki put kad netko odluči živjeti
pošteno, nastaje Božić.

Svaki put kad nastojiš dati novi
smisao svom životu, nastaje Božić.
Svaki put kad nekoga pogledaš
očima srca, s osmijehom na licu,
nastaje Božić.

Jer tako se rađa ljubav.
Jer tako se rađa pravednost.
Jer tako se rađa radost.
Jer tako se rađa mir.
Jer tako se rađa nada.
Jer tako se rađa Krist Gospodin.

Označeno u