Pet teških koraka kako pobijediti grijeh

Pet teskih koraka kako pobijediti grijeh

1. Na prvom mjestu trebamo biti zahvalni Bogu za svaku napast jer je prilika za naš osobni rast. Započnite s molitvom Bogu, zahvaljujući mu za iskustvo kušnje. Zapamtite, nije grijeh biti napastovan - napast postaje grijeh kada je realiziramo.

2. Moramo se distancirati od objekta ili mjesta gdje nam je lako sagriješiti. Koliko do nas stoji trebamo se udaljiti od izvora napasti (nije potrebno detaljnije obrazloženje).

3. Dok se udaljavate od izvora napasti i grijeha bilo bi dobro memorirati i ponavljati biblijske stihove. Ako imate problema s bludom citirajte 1 Korinćanima 6,18-20.

4. Potražite si osobu od povjerenja kojoj ćete priznati sve što vas muči te biti uz vas u borbi i molitvi.

5. U konačnici sastavite popis onoga što trebate misliti i činiti. Vrlo dobre stihove nalazimo u Filipljanima 4,9: ''Uostalom, braćo, sve što je čestito, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubezno, što je na dobrom glasu, i sve što je kreposno i hvale vrijedno, to neka bude sadržaj vaših misli! Ono što ste od mene naučili i primili, što ste od mene čuli i na meni vidjeli, to nastavite činiti, pa će Bog, izvor mira, biti s vama!''

Označeno u